ul.Św. Andrzeja Boboli 11, Warszawa, tel: 22 646 02 10